Časopis broj 3 – 4

 

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Milan R. Trklja, Borislav Radević

Naslov: ANALIZA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

Apstrakt: Budžet je finansijska institucija koja obezbeđuje nesme-tano funkcionisanje svake države. Putem budžeta vrši se preraspodela između 30% i 50% nacionalnog dohotka. U budžetu se na sistematičan način planiraju republički rashodi i republički prihodi koje će Republika Srbija imati u budućem jednogodišnjem periodu. Klasično shv-atanje budžeta zasniva se na tvrdnji da je budžet akt kojim se predviđaju i odobravaju, unaperd i za određeni period vremena, javni prihodi i javni rashodi države.
Procedura prilikom sastavljanja budžeta je veoma složena, postoje određeni zakonski propisi i pravila koja se moraju poštovati prilikom izrade budžeta, njegovog donošenja, izvršenja i kontrole.
Današnji veliki problem u većini zemalja pa i u budžetu Republike Srbije je hronična pojava budžetskog deficita koji predstavlja okidač kako unutrašnje tako i spoljne neravnoteže.

Ključne reči: budžet, javni prihodi, javni rashodi, budžetski deficit, budžetski suficit i BDP.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

 

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Dejan R. Dašić, Dalibor Buzurović

Naslov: BANJSKI TURIZAM U FUNKCIJI BRENDIRANJA SRBIJE

Apstrakt: U ovom radu definišemo značaj banjskog turizma u Srbiji, vezu između turističkog i ekonomskog razvoja zemlje. Rad predstavlja Srbiju kao zemlju „banja“, uzevši u obzir da je po raznolikosti u mineralnim sastojcima i temperaturi lekovitih izvora, spada među najbogatije zemlje u ovoj grani prirodnog bogatstva. U radu je prezentovan istorijat banjskog turizma sa osvrtom na potencijale banja u Srbiji, uzevši u obzir da je tek četvrtina ovog prirodnog bogatstva koje Srbija poseduje, iskorišćeno. Identifikovani su mogući pravci za unapređenje banjskog turizma i navode se nedostaci koji sprečavaju bolji i brži razvoj, po mnogima, najznačajnijeg oblika turizma u Srbiji.

Ključne reči: banjski turizam, destinacijsko brendiranje, kulturni turizam, Srbija

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Jelica Stamenković

Naslov: DESTINACIJE U FUNKCIJI BRENDIRANJA DRŽAVA I NACIJA

Apstrakt: Brendiranje turističke destinacije predstavlja dugoročan, složen i zahtevan posao. Podrazumevaa više od logoa i slogana, to je kompleksan i celovit proces strateškog planiranja koji zahteva holistički pristup i metodološko razumevanje ponašanja potrošača, a sve u cilju formiranja i prezentovanja svojih vrednosti efikasnije nego što to čine konkurenti. Turizam predstavlja značajan faktor ekonomske stabilnosti, iz razloga što doprinosi povećanju deviznog priliva, u nedostatku privrednih aktivnosti, razvojem turizma mogu se anulirati negativni efekti nezaposlenosti i popraviti ambijent. Od svih specifičnih vidova brendiranja, međusobna povezanost i zavisnost, najprisutnija je u brendiranju država i određenih destinacija. Imidž države u velikoj meri utiče na turizam, tj. posećenost turista određenim destinacijama toj zemlji. Pojedine popularne destinacije veoma uspešno brendiraju državu.

Ključne reči: brendiranje, imidž, destinacija, Srbija

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Marina D. Kovanić

Naslov: UTICAJ DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE NA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI DRŽAVNE UPRAVE REPUBLIKE SRBIJE

Apstrakt: Radom je obuhvaćen opis i delokrug rada Državne revizorske institucije kao i njen pozitivan uticaj na poslovanje subjekata revizije.Taj uticaj ostvaruje se na osnovu poštovanja odredbi izveštaja i mišljenja koje izrazi državni revizor posle izvršenog postupka.U svakom slučaju dokazana je neophodnost revizije kao osnov za unapređenje efikasnosti državne uprave i svih korisnika javnih sredstava kroz smernice i uputstva od strane državnih revizora.

Ključne reči: revizija, državni revizor, revizorski izveštaj,budžet

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Boban Dašić, Radmila Trklja, Jelena Šaranović

Naslov: ANALIZA GLOBALNIH TOKOVA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA PO UNCTAD-OVOM „WORLD INVESTMENT REPORT“ IZ 2017. GODINE

Apstrakt: Strane direktne investicije predstavljaju glavnu polugu razvoja nacionalnih privreda, a samim tim i čitavog sveta. Današnji svet kakavog poznajemo ne bi bio isto mesto bez stranih direktnih investicija. Strane direktne investicije imaju svoju dugu istoriju nastanka, postavljajući time temelje transnacionalizacije svetke privrede. Međutim, savremeni oblici stranih direktnih investicija svoju ekspanziju doživljavaju upravo u periodu nakon II svetskog rata, a za pravi procvat istih se vezuje kraj XX i početak XXI veka. Predmet ovog rada jeste analiza tokova stranih direktnih investicija u svetu, to jest uvid u vrednosti priliva i odliva stranih direktnih investicija u svetu. Podaci su preuzeti iz najnovijeg Izveštaja o investicijama u svetu (World Investment Report) iz 2017. godine, a koji svake godine objavljuje Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD).

Ključne reči: strane direktne investicije, nacionalna privreda, transnacionalizacija, tokovi, priliv, odliv.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Gojko Deretić

Naslov: UTICAJ TERMOELEKTRANA NA ŽIVOTNU SREDINU I MOGUĆI PRAVCI ZAŠTITE

Apstrakt: Ekološka svest građana je još uvek na niskom stepenu tako da je potrebno više pažnje posvetiti edukaciji i rešavanju problema zagađenosti vode, vazduha ili zemlje. Ukoliko bi se svi potencijali usmerili na zaštitu životne sredine i okoline u kojij građani žive, došlo bi do smanjenja štetnih dejstava po stanovništvo. Veliki je broj gradova u Srbiji koji su ugroženi uticajem termoelektrana i emisijom štetnih gasova.

Ključne reči: termoelektrane, zaštita životne sredine, aerozagađenje.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Zorca Savković, Vesna Žigić

Naslov: SAVETOVALIŠTE ZA SLEPU I SLABOVIDU DECU I NJIHOVE RODITELJE NA TERITORIJI SRBIJE

Apstrakt: U radu dajemo nacrt za organizaciju savetovališt za sepu i slobovidu decu I njihove roditelje. Dugoročnim proučavanjem ovog problema i sagledavanjem pratećih nedostataka na koje nailaze slepa i slobovida deca, ali i njihovi roditelji, a rukovodeći se deklaracijom o pravima deteta došli smo na ideju za izradu ovog rada. U radu smo skrenuli paţnju na organizacione problem i njihovo rešavanje kao i na ciljeve same ustanove koji su postavljeni pred njom.

Ključne reči: savetovalište za slepu i slabovidu decu, roditelji, deklaracija o pavima deteta.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Đorđe Petković

Naslov: RATNE SUDBINE TROJICE LJUDI OD PERA IZ POMORAVSKOG KONTIGENTA ZA INTERNIRANJE KRAJEM 1915. GODINE

Apstrakt: U radu se prezentira ratna sudbina iz Velikog rata trojice znamenitih ljudi, uglavnom zaboravljenih, čija je biografska veza sa Kapijom Pomoravlja nesporna. Radi se o arhimandritu Platonu, jedno vreme profesoru Učiteljske škole u Jagodini i pesnicima Sergiju Mihajloviću, rođenom u Ćupriji, živeo u Kruševcu i Miladinu Nikoliću Rasinskom, čija je majka od slavnih Protića iz Varvarina, a kao dete je krajem XIX veka jedno vreme sa majkom živeo u Kruševcu i Jagodini, potom se na duže vreme nastanio u Kruševcu. Povezuje ih činjenica da su u početnim danima okupacije 1915. godine bili u Kruševcu, da su krajem godine, uoči katoličkog Božića, bili pohapšeni za internaciju. Kolona od hiljadu-dve ljudi pošla je iz Kruševca, noćila na polju kod Ćićevca, sutradan prošla kroz Paraćin i narednu noć prenoćila u topovskim šupama garnizona u Ćupriji. Tu ih je našao Jovan Sjenicki, pred okupaciju izabrani predsednik opštine varoši Paraćina, i, uz odobrenje nemačkih vlasti i saradnju sa predsednikom opštine Ćuprija, najmanje njih 250 spasao od internacije, izjavljujući da ih poznaje i garantuje za njih. Među spašenima, bili su sigurno arhimandrit Platon i Sergij Mihajlović, dok to za Rasinskog nije potvrđeno, izgleda da mu je potom suđeno u Jagodini.. U radu se prate njihove dalje ratne sudbine. Arhimandrit je živeo u Beogradu i bavio se socijalnim i patriotskim radom, Sergej se vratio u Kruševac, kasnije je interniran, pušten je nešto pre kraja rata, na intervenciju socijalista iz Beča i Švedske, a Rasinski je, pošto je osuđen od okupacijskog suda u Jagodini, rat proveo uglavnom u zloglasnom logoru Nežider. Pesnike povezuje internacija. Pokazuje se, da se čuveni stihovi „Niko ne zna šta su muke teške, dok ne prođe Albaniju peške“ može slobodno proširiti i na Srbe koji su ostali pod okupacijom, pogotovo na internirane.

Ključne reči: Veliki rat, okupacija, internacija, Arhimandrut Platon (Jovanović), Sergej Mihajlović, Miladin Nikolić Rasinski, Jovan Sjenicki, Kruševac, Paraćin, Jagodina, Beograd, Nežider, Stanoje M. Mijatović.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Radmila Zotović

Naslov: HERKULOV KULT NA PODRUČJU NAISU

Apstrakt: Spomenici Herkulovog kulta na području Naisa nisu brojni, ali su vrlo značajni zbog njihove interesantnosti i važnosti. Njima se može pripisati i votivni spomenik posvećen Omfali zbog uske povezanosti kulta Omfale sa kultom Herkula. Posebno je interesantna činjenica da dva od ovih spomenika (ukupno pet) spadaju u domen eurgetizma, posvete o sopstvenom trošku darovane gradu.

Ključne reči: rimski period, votivni spomenici, kult, Herkul, Omfala, euergetizam.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Ljubiša Vasiljević

Naslov: ARHEOLOŠKA SVEDOČANSTAVA
SA PROSTORA KRUŠEVCA
IZ PERIODA PRE VLADAVINE KNEZA LAZARA

Apstrakt: Arheološka istraživanja potvrđuju da je prostor budućeg Lazarevog grada u Kruševcu bio nastanjen tokom svih perioda u praistoriji, sa mogućim izuzetkom u epohi vinčanske kulture. Pojedini nalazi svedoče o životu u antičkom i ranovizantijskom periodu. Ne može se zanemariti ni mogućnost postojanja srednjovekovnog naselja, koje je egzistiralo pre velikog građevinskog poduhvata sprovedenog u drugoj polovini XIV veka

Ključne reči: Kruševac, Lazarev grad, arheološka istraživanja, neolit, metalna doba, antika, ranovizantijski period, srednji vek.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Ninoslav Stojanović

Naslov: DNEVNIČKE BELEŠKE MILANA D. RADENKOVIĆA IZ 1889. GODINE

Apstrakt: Rukopis dnevnika Milana D. Rdenkovića dobio sam od njihovih naslednika. Ovde priređujem i objavljujem prvi deo rukopisa jer smatrm da je značajan za lokalnu istoriju, kako grda Jagodine tako i okoline.

Ključne reči: Rukopis dnevnika, Milan D. Radenković, Jagodina

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Marko M. Nešić

Naslov: MRAČNI SREDNJI VEK U EVROPI-SVETLI SREDNJI VEK U SRBIJI U 15. VEKU, ILI PUT ISTINE I SVETLOSTI KA HARMONIJI VEČNOSTI

Apstrakt: Srbija u vreme Svetog Stefana (zvanog Visoki) i sina kneza Lazara, tj. period neposredno posle Kosovskog boja mnogim generacija u SFR Jugoslaviji obično je šturo prikazivan kao početak kraja vladavine kneževine Srbije, tj. vreme kada počinje „čuveni“ period od 500 godina pod Turcima. No, posle kosovske tragedije, živela je Srbija još, sve do 1456, dakle punih šezdeset sedam leta. I za to vreme zadržala je na dosto-janstveni način, zahvaljujući ulozi i knjeginje Milice, svoju prilično nezavisnu poziciju u okviru velikog Otomanskog carstva. Svakako da je Srbija dala svoj danak, ali je imala svoju nezavisnost koja se ogledala u: državi, crkvi i prosveti. Dakle, poražena Srbija doživela je u tom pe-riodu svestran preporod. Put koji je Stefan Visoki odabrao je pun raskršća i disonanci, ali je baziran u skladu duha i tela, uma i srca, muzike i harmonije, tj. celokupnom skladu. Nije preterivao ni u čemu, spreman da sasluša, promišljeno odgovori, ali i da se brani i da se bori za svog gospodara Bajazita. Vazal viteški časno služi, ali nikad ne slavi gospodara, Sve što su pisali i stvarali Stefan Visoki i njegovi savreme-nici odiše srpskim rodoljubljem i pravoslavnom duhovnošću, jer duh nije pokoren iako su bitke vojničke i političke izgubljene…

Ključne reči: Srbija, Sveti despot Stefan, Kosovski boj, knjeginja Mili-ca, Bajazit Prvi, Vizantija, Kosovo i Metohija, Konstantin Filosof, Ma-nasija, Koporin, Beograd, Slovo ljubve.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Sead Nasufović

Naslov: UVOD U KULTUROLOŠKI I VERSKI SPECIFIKUM KUR’ANA

Apstrakt: U radu govorio o kulurološko-civilizacijskom zanačaju Kur’ana, o njegovoj suštini značenja među vernicima i o njegovim različitim prevođenjima, odnosno interpretacijama. Ukazujemo na nesuglasice između onih koji su za prevođenje Kur’ana i oni koju su protiv prevođenja Kur’ana. U težnji sagledavanju problema, u radu težimo da ponudimo i put izmirenja, kao jedini mogući kompromis za budućnost.

Ključne reči: Kur’an, previđenje, interpretacija, arapski jezik, tumači, prevodioci.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Igor Stolić, Marko Stolić

Naslov: OEDIPUS COMPEX IN THE WORKS OF TENNESSEE WILLIAMS AND D.H. LAWRENCE

Apstrakt: It can be noted that the Oedipus complex is very complex and that it is the subject of psychoanalysis, but also the subject of artistic processing, starting from ancient tragedians.A comparative analysis of this psychological motive in the works of D.H. Lawrence and Tennessee Williams was made in this work.Genre design is different, since Lawrence opted for a novel, and Williams for the genre of drama. However, this fact is less important.It is important in what way and through which literary premises both authors enter the complex psychological structure of the characters.

Ključne reči: Oedipal complex, psychoanalysis, comparison, novel, drama, genre

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Predrag M. Jašović

Naslov: RELIGIJSKA TEMATIKA U POEZIJI SIME PANDUROVIĆA

Apstrakt: U radu govorimo o religioznoj tematici i motivima u poeziji Sime Pandurovića kao o jednoj od nosećih poetičkih karakteristika njegove poezije. Kao podtekst religiozne tematike koristimo pesimizam kao već davno utvrđenu poetičku karakteristiku ovog pesnika. Pronlazimo da u pesmama religozne tematike Pandurović upravo prevazilazi peimističko viđenje sveta.

Ključne reči: Sima Pandurović, srpska moderna, pesimizam, poetika moderne.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Jelena Rabljenović

Naslov: MOMČILO NASTASIJEVIĆ I HIJEROGLIFI (Fragment o odricanju)

Apstrakt: Ovaj rad predstavlja prikaz načina na koji je Momčilo Nastasijević gradio svoj stvaralački opus, pre svega sa osvrtom na njegovu poeziju, a sa namerom da se pokaže kako je i zbog čega jedna od bitnih instanci na tom putu bila i egiptologija, tačnije uvežbavanje pisanja pojedinih primera piktograma izdvojenih iz Anijevog papirusa sadržanog u Velikoj egipatskoj knjizi mrtvih. Važnost i značaj uspostavljanja ove komparativne sprege jeste u pokušaju da se objasni zbog čega je Nastasijević, pre svega, nastojao da svoj izraz dovede do njegove jezgrovitosti, do same vizualizacije izrečenog, načinom na koji su do svoje osnove i suštine dovedeni i sami hijeroglifi.

Ključne reči: Odricanje, hijeroglifi, suština, jezgrovitost, nacionalno, svetsko; životni, filozofski, religiozni i poetski tip odricanja; vizualizacija izraza.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol