Jagodinski „brend“- Jagodinska pivara

Pivo, kao napitak s uspehom spravljali su još Vavilonci, Egipćani, stari Grci i drugi narodi. Iskustva i znanja sticana hiljadama godina prenosila su se među narodima i usavršavala. Početke proizvodnje piva u Srbiji nalazimo još u srednjovekovnom periodu, kada se, kako saznajemo na osnovu pisanih izvora, pivo na vrlo primitivan način proizvodilo na manastirskim imanjima Gračanice, Dečana i Banjske.

Međutim, počeci industrijske proizvodnje piva u Srbiji, možemo pratiti tek od tridesetih godina 19. veka, kada se razvijaju zanatske radionice za varenje piva. Među prvim pivarama bila je Pančevačka pivara koja je osnovana 1722. godine, zatim Kneževa pivara koja je počela sa radom 1842. godine u Beogradu.

Jagodinska pivara je osnovana 1852. godine. Njen prvi vlasnik i osnivač je bio Filip Stanković, trgovac iz Smedereva, blizak saradnik kneza Miloša.
Sredinom šezdesetih godina 19. veka fabriku otkupljuje Jovan Nikolić Kosovljanin. Preokret u radu Jagodinske pivare nastaje kupovinom parne mašine 1891. godine. Zahvaljujući ovoj modernizaciji, Jagodinska pivara na kraju 19. veka postaje treća pivara u Srbiji po proizvodnji od oko 10.000 hektolitara piva godišnje. Na kraju 20. veka, zauzima ponovo treće mesto ali u Jugoslaviji, ostvarujući proizvodnju od 700.000 hektolitara piva godišnje.

Jagodinska pivara je delila sudbinu svoga naroda i države. Rušena je dva puta:1912. godine u Prvom balkanskom ratu i 1915. godine u Prvom svetskom ratu. Obnovljena je 1921. godine, uz učešće češkog kapitala, a 1946. godine je nacionalizovana. Do danas, ona je pretrpela različite oblike organizovanja.

Zahvaljujući visokom kvalitetu proizvoda, kao i prepoznatljivim dizajnerskim rešenjima etiketa svojih proizvoda, Jagodinska pivara na najbolji način predstavlja svoj grad, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.