O FELDMARŠALU MIKAŠINOVIĆU U BIBLIOTECI

U četvrtak, 14. juna u Narodnoj biblioteci u Jagodini održana je promocija knjige Radeta Milosavljevića „Feldmaršal Mikašinović“. O ovoj interesantnoj knjizi čija je tema jedan od junaka do sada često prećutkivanog perioda srpske istorije govorili su, pored autora, istoričar Dejan Tanić i profesor Vojislav Trumpić.

Dejan Tanić, magistar istorije i stručnjak za novovekovnu istoriju slovenskih naroda, je na početku svog izlaganja otkrio da se srpski narod kao ratnički i vojnički prepoznaje tek od perioda kada je ratovao za austrijske i turske interese, to jest, tek posle pada srpske srednjevekovne države. O feldmaršalu Mikašinoviću je govorio kao o još jednom u nizu velikih srpskih ratnika koji su ratovali za tuđe interese, a u sebi čuvali ponosni osećaj nacionalne pripadnosti.

Mihajlo Mikašinović (1715 — Beč, 1774) je bio prvi srpski general (feldmaršal-lajtnant) u Habzburškoj monarhiji. Godine 1760. dobio je baronsku titulu, a 1766. je unapređen u feldmaršal-lajtnanta. On je bio prvi Srbin koji je dobio plemićku titulu barona, a da se nije prethodno odrekao pravoslavlja i prihvatio katoličku veru.