BIBLIONET 2018.

U Biblioteci Matice srpske u četvrtak, 7. juna, počeo je  tradicionalni stručno-naučni skup „Biblionet“, koji je  trajao do subote, 9. juna 2018. Ovo je bila dvanaesta po redu godišnja konferencija „Biblionet“ koju organizuje Zajednica matičnih biblioteka Srbije, sa ciljem da se unaprede aktivnosti matičnih biblioteka u regionalnim centrima i drugim narodnim bibliotekama u Srbiji, kao i da se afirmišu naučno-istraživačke aktivnosti u domaćem bibliotekarstvu.

Tema ovogodišnjeg „Biblioneta“ bila je“Rukopisna i stara štampana knjiga“. Na skupu su predstavljeni radovi posvećeni: istoriji knjige i štamparstva, istorijatu pojedinih zbirki, istraživanju i radu na opisu i prezentovanju građe, pravnoj i fizičkoj zaštiti, primeni savremenih tehnologija.

Na konferenciji je bilo reči o srpskim rukopisima u kontekstu opšteslovenske rukopisne tradicije, o istraživanju srpskih rukopisa u inostranim zbirkama, o virtuelnim bibliotekama rukopisnih i starih štampanih knjiga i dr.

Nakon pozdravne reči organizatora i otvaranja skupa usledilo je svečano uručenje nagrade “Đura Daničić”, Dušici Grbić arheografu savetniku, koja je veći deo svog radnog i profesionalni veka provela u Odeljenju stare i retke knjige i legata u Biblioteci Matice srpske. Objavila je više desetina radova iz oblasti istorije knjige, pisma i biblioteka, paleografije, ortografije, jezika, tekstologije, kulturne istorije, srpsko-ruskih veza itd.

Pored ostalog istaknut je kao značajan njen koautorski rad na projektu “Katalog ćirilske rukopisne knjige u zbirci Biblioteke Matice srpske od XIII do XVIII veka”, koji je dugoročan. Paleografski pristup i metod opisa ćirilskih rukopisa, koji se potvrđuje u ovoj seriji okarakterisan je u nauci kao „novosadska paleografska škola”. Posebno je značajan njen doprinos  izučavanju slovenske paleografije i kodikologije  za šta je od strane vodećih ruskih naučnika iz ove oblasti u naučnim krugovima dobila priznanje.

Na Biblionetu  su tokom  tri radna dana u okviru sesija, svoje radove predstavili brojni istraživači arheografi iz Srbije, Rusije i Mađarske kao i bibliotekari iz javnih biblioteka Srbije.

Tokom prvog radnog dana  u okvir radna sesije Rukopisna knjiga, po pozivu predstavili su svoje radove  između ostalih i gosti iz inostranstva :

  • Anatolij Arkadjevič Turilov (Institut slavistike Ruske akademije nauka, Moskva):Opis rukopisa kao naučno istraživanje od 13-18 veka.
  • Žana Leonidovna Levšina ( Ruska nacionalna bibliotekan Sankt Peterburg):

Rukopisi pisani srpskim pravopisom u fondovima dve najveće bibliotekeu Rusiji: nacionalnoj i državnoj.

U okviru radne sesije Stara štampana knjiga radove su prezentovali:

  • Džamila Nurovna Ramazanova (Ruska državna biblioteka, Moskva):Retke knjige iz zbirke Ruske državne biblioteke.
  • Farkaš Gabor Farkaš (Nacionalna biblioteka “Sečenji”, Budimpešta):

Formiranje zbirki starih knjiga, značaj pojma hungarika i zaštita muzejskih bibliotečkih dokumenatau Mađarskoj.

Tokom drugog radnog dana, u okviru sesije Stara štampana knjiga, radove su prezentovali brojni bibliotekari iz javnih biblioteka Srbije. Narodnu biblioteku “Radislav Nikčević” u Jagodini predstavila je Nada Dimitrijević radom na temu, Rukopisne i štampane knjige na teritoriji Pomoravskog okruga do 1800. godine. Izlaganje je bilo veoma zapaženo i izazvalo pozitivne komentare.

Drugi radni dan je završen posetom Galeriji Matice srpske.

Treći dan je bio rezervisan za posete: Karlovačkoj gimnaziji i biblioteci i manastiru Velika Remeta (poseta manastira i biblioteke).

Organizovanim ručkom u manastiru za sve učesnike skupa i  besedom igumana, na najlepši mogući način je završen ovogodišnji “Biblionet”.