SARADNJA PROSVETE I KULTURE JAGODINE (PO SMERNICAMA)

SARADNJA PROSVETE I KULTURE JAGODINE (PO SMERNICAMA)
Ministarstvo prosvete je početkom školske godine svim školama uputilo Smernice za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2023/2024. godini sa posebnim naglaskom na unapređivanje vaspitnog rada sa učenicima.

U skladu sa tim Smernicama, Gimnazija “Svetozar Marković” u Jagodini odlučila je da njeni učenici posete relevantne institucije kulture u gradu. Naši gosti su učenici Gimnazije bili u sredu, 06.09, i u četvrtak, 07.09.

Tom prilikom je Milun Vasić iz Odeljenja za kulturno-obrazovne programe i podsticanje čitanja osam grupa učenika i profesora jagodinske gimnazije uputio u istorijat naše ustanove, savremenu organizaciju biblioteke, ali i benefite članstva u biblioteci danas.