U TREBINJU, MEĐU SVOJIMA

Stručni bibliotečki skup u organizaciji Društva bibliotekara Republike Srpske pod nazivom “Fondovi, izgradnja i vidljivost – uloga nove generacije bibliotekara u razvoju bibliotekarstva”, održan je 27-28. aprila u Trebinju. Bibliotekari Narodne biblioteke „Radislav Nikčević“ aktivno su učestvovali u radu konferencije i u dve odvojene sesije predstavili dva koautorska rada. Nada Dimitrijević, bibliotekar savetnik i dr Marko Bojić, direktor, predstavili su rad na temu „Fond retke knjige – ratna izdanja“, dok su primer dobre prakse, na sesiji posvećenoj školskim bibliotekama, rad na temu „New normal izazovi i mogućnosti za biblioteke – primer dobre prakse Digital Citizen(ship)“ predstavile Suzana Tanasijević i Ivana Pešić, obe viši diplomirani bibliotekari.

Radovima su predstavljene aktivnosti naše Biblioteke i Zavičajnog odeljenja gde je korisnik u središtu bibliotečkih usluga. Istaknut je značaj fonda retke knjige i predstavljen značaj očuvanja lokalne kulturne baštine ali i rad na projektu koji ima edukativno – obrazovni karakter sa ciljem promocije inovativnog bibliotekarstva.

Tokom dvodnevnog izlaganja, učesnici seminara razmenjivali su stručna znanja i ideje za bolji razvoj bibliotečkog poziva na području rada sa korisnicima, nabavne politike ustanova kulture, zaštiti stare i retke knjige, bibliografskom radu, obaveznom primerku.
Predstavljeni radovi biće objavljeni u časopisu “Bibliotekarstvo Srpske”.