ODELJENJE PERIODIKE DOBILO NOVU OPREMU

Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Odeljenje periodike sa internet centrom i čitaonicom je dobilo novu tehničku opremu koja će doprineti bržem i kvalitenijem korišćenju već postojećih usluga u ovom Odeljenju, kao i ponudom novih usluga našim korisnicima. Naziv ovog projekta je Unapređenje tehničkih uslova za korišćenje bibliotečko-informacione građe u Odeljenju periodike i Internet centru Narodne biblioteke u Jagodini.

Nabavkom novih računara, fotokopir aparata, skenera i Office softvera korisnici na Odeljenju periodike i Internet centra moći će da koriste usluge našeg brzog interneta za čitanje novina i časopisa, naučnih časopisa koji se nalaze u bazi COBSON kao i za pretraživanje bilo koje druge građe koja će im pomoći u školovanju i obrazovanju. Takođe, biće olakšana usluga međubibliotečke pozajmice stručnih naučnih časopisa uz mogućnost štampanja i skeniranja željenog materijala. Učenicima, studentima i naučnim radnicima nudimo mogućnost da zahvaljujući Office softveru naprave odličnu prezentaciju ili da iskoriste mogućnost besplatnog korišćenja programa Word, Excel i PowerPoint za učenje, vežbanje i drugi način korišćenja ovih programa.
Projektom je predviđena edukacija kompjuterskih vešina i informacione pismenosti za naše najstarije korisnike. Ove edukacije su već organizovane ranije, ali su naši strariji sugrađani, naročito usamljeni, još uvek zainteresovani da uče kako da koriste društvene mreže, kako da pretražuju i pronađu željene informacije, kako da pošalju elektronsku poštu (mejl), kako da koriste skajp ili neke druge programe za komunikaciju, kako da uključe i isključe kompjuter i još mnogo toga.

S obzirom da je trenutno na snazi mera zabrane okupljanja zbog korona virusa, usluga edukacije za starije Jagodince biće organizovana odmah po ukidanju vanrednih mera.