Pomoravski Viki-bibliotekari

Ovih dana na adrese četrnaest bibliotečkih radnika iz Pomoravskog okruga, stigli su sertifikat za rad na Vikipediji nakon obavljene obuke za sticanje zvanja viki-bibliotekara. Naime, Matična biblioteka u Jagodini za bibliotekare iz pomoravskih narodnih biblioteka organizovala je održavanje akreditovanog seminara Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu „Viki-bibliotekar“, 9. i 10 maja 2019. godine.

Predavači na ovom seminaru bili su Aleksandra Popović, Oja Krinulović, Mile Stijepović i Bojan Nikolić. Oni su tokom dvodnevnog rada i održane radionice, pomoravske bibliotekare temeljno upoznali sa programima i pripremama za učešće u aktivnostima Vikimedije Srbije, sa postavljanjem novih stranica na Vikipediji vezanih za same biblioteke i njihovu kulturnu delatnost, postavljanjem galerija i kvalitetnih i potpunih bibliografskih podataka.

Za sve polaznike ovog programa stručnog osposobljavanja,  otvoreni su korisnički nalozi na Vikipediji,  nakon čega su oni kao viki-bibliotekari kreirali nove stranice o svojim zavičajnim stvaraocima, institucijama, manifestacijama i aktivnostima  biblioteka.