O dijalektima u biblioteci „Živko Jevtić“

Katarina Poledica iz Jagodine, student srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je dobila seminarski rad iz dijalektologije na temu „Akcentovanje govora koji je izgovoren na dijalektu“. Pravog sagovornika našla je u seoskoj biblioteci u Bagrdanu.S obzirom da stariji stanovnici sela jagodinske opštine govore kosovsko-resavskim dijalektom, Katarina je pronašla svog sagovornika zahvaljujući bibliotekarki Svetlani Krstić, koja radi u seoskoj biblioteci u Bagrdanu. Osamdesetčetvorogodišnja Omilija Mladenović iz Bagrdana se sećala običaja i života u Bagrdanu, a Katarina je snimala diktafonom. Sve se ovo odvijalo u bagrdanskoj seoskoj biblioteci. Omilijin glas i njene reči biće zauvek sačuvane u arhivama Filološkog fakulteta i Biblioteke u Jagodini, a seoska biblioteka „Živko Jevtić“ u Bagrdanu je još jednom pokazala da je informacioni i komunikacioni centar lokalne zajednice.