Aktuelno u pomoravskom bibliotekarstvu

U matičnoj biblioteci u Jagodini, 27. septembra 2017. godine održan je sastanak sa direktorima pomoravskih narodnih biblioteka. Na dnevnom redu našla su se aktuelna pitanja iz rada biblioteka – održavanje akreditovanog seminara za stručno usavršavanje bibliotekara Pomoravlja i predstojeće aktivnosti Bibliotekarskog društva Srbije.

Direktori javnih biblioteka Pomoravskog okruga informisani su o održavanju akreditovanog programa na planu stalnog stručnog usavršavanja „Inovacije i trendovi u javnim bibliotekama“ 9. i 10. oktobra 2017. godine. Ovaj program edukacije zaposlenih u biblioteka realizovaće Vesna Crnković, autor i Ivana Pešić, a polaznicima seminara će  obezbediti potrebni obim stručnog usavršavanja na godišnjem nivou od 6 radnih sati.

Bibliotekarsko društvo Srbije ove godine obeležava 70. godišnjicu svoga rada pa će u duhu ovog jubileja biti i sva dešavanja u BDSu – obeležavanje Dana bibliotekara, održavanje Konferencije BDS, seminari, izložbe. Direktorka jagodinske biblioteke Vesna Crnković, inače član Uprave, pozvala je direktore narodnih biblioteka da prisustvuju Konferenciji BDS ( 14 – 16. decembra ) čija će tema biti „Zastupanje u bibliotekarstvu“, ali i da učestvuju u radu Foruma BDS o otpuštanju zaposlenih radnika biblioteka pod plaštom racionalizacije javnog sektora.

Direktori pomoravskih narodnih biblioteka iznosili su i svoja iskustva u vezi racionalizacije javnog sektora i primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u svojim sredinama. Značajno je da ni u jednoj pomoravskoj biblioteci nije došlo do otpuštanja zaposlenih kao posledici racionalizacije.