BIBLIONICA ZA POMORAVSKE BIBLIOTEKARE

Matična biblioteka u Jagodini organizovala je održavanje akreditovanog seminara pod nazivom Biblionica – kreativnost za biblioteke/bibliotekare izvan kutije za zaposlene u pomoravskim javnim bibliotekama. Ovim ciklusom stručnog osposobljavanja obuhvaćeno je 27 bibliotečkih radnika iz Jagodine, Despotovca, Ćuprije, Rekovca, Paraćina i Svilajnca.

U sklopu Biblionice, bibliotekari su tražili odgovore na pitanja – na kojim poljima svakodnevnog rada bibliotekar 21. veka može biti kreativan? Šta podrazumeva kreativnost u našem poslu? Ko su kreativni bibliotekari? Šta i kako rade? Traganje za odgovorima na ova pitanja, pratila je i izuzetno zanimljiva prezentacija. Upravo je ona pokazala šta čini dobru, sadržajnu, inovativnu i zabavnu prezentaciju. Učesnici Biblionice sticali su znanja o konceptu, obliku, sadržaju i kontekstu prezentacije i alatima kojima se postižu željeni ciljevi.

Uz dobru prezentaciju, Vesna Aleksandrović je polaznicima seminara govorila o kreativnom verbalnom izrazu, o umetnosti saopštavanja i slušanja i o tome kako treba da izgleda dobar, zanimljiv, inovativni govor.