U BIBLIOTECI OBELEŽEN VEK OD OSLOBOĐENJA JAGODINE

Veliki datumi srpske istorije vezani za završne operacije i konačno oslobođenje Srbije u Velikom ratu 1918. godine obeležavaju se serijom tribina i predavanja u gradskoj biblioteci. 
U utorak, 30. oktobra u organizaciji Srpske omladinske kulturne organizacije SOKO i Narodne biblioteke u Jagodini održana je tribina „Vek od oslobođenja Jagodine“. Predavač je bio poznati jagodinski istoričar mr Dejan Tanić koji je na svoj prepoznatljivi način, zanimljivo i stručno, govorio o značaju 25. oktobra u istoriji Jagodine.
Detaljnije se zadržavajući na samim ratnim operacijama oslobođenja grada koje je predvodio Dušan Dodić, tada komandant specijalne jedinice Konjičke divizije u činu majora, Tanić je kao ilustraciju motivisanosti srpske vojske prisutne podsetio da je za 40 dana srpska vojska iz Soluna stigla do Jagodine, a da je za to vreme vojska Britanske imperije napredovala samo 500 metara.
Već početkom novembra biće nastavljena serija tribina u organizaciji Srpske omladinske kulturne organizacije SOKO i Narodne biblioteke u Jagodini.