020107971_001

Kako naš đak umire : poučno za đake i roditelje : preštampano Ukorist invalida / [Đoka P. Jovanović]

Naslov: Kako naš đak umire : poučno za đake i roditelje : preštampano Ukorist invalida / [Đoka P. Jovanović]

Autor: Jovanović Đoka P.

Godina: 1922

COBISS.SR-ID 512065453