img667

Paster i pitanje o fermentacijama ; Nauka o mikrobima / Dan.[Danilo] Janković

Naslov: Paster i pitanje o fermentacijama ; Nauka o mikrobima / Dan.[Danilo] Janković

Autor: Janković Danilo

Godina: [b. g.]

COBISS.SR-ID 124076295