img001

Atalija : tragedija u pet činova : (s predgovorom Miodraga Ibrovca) / Ž. [Žan] Rasin ; s francuskog preveo Sima Pandurović

Naslov:   Atalija : tragedija u pet činova : (s predgovorom Miodraga Ibrovca) / Ž. [Žan] Rasin ; s francuskog preveo Sima Pandurović

Autor: Rasin Žan

Godina: 1913

COBISS.SR-ID 11244295  

Category: