Pitajte bibliotekara

Pitajte bibliotekara” je onlajn usluga koju Biblioteka pruža svojim članovima i svima koji imaju pristup internetu. Korisnici mogu da postave pitanje u vezi sa radom Biblioteke, fondovima koje poseduje, kako da dođu do određenih podataka ili literature koji su im neophodni u radu, pisanju, istraživanju, itd. Odgovor se šalje elektronskom poštom u najkraćem mogućem roku.