Osma čajanka

U četvrtak, 25.07.2002. godine u 18 časova održaće se osmi susret u okviru projekta ‘Na čaju, četvrtkom u šest’. Tema je Integracija izbeglica ili povratak?. Gosti su: Snežana Ratković, poverenik za izbeglice i Nevenka Batalo, saradnik za rad sa izbeglicama. Moderator: Svetlana Stevanović, dipl.sociolog.

Svoja pitanja gostima možete poslati na našu email adresu – [email protected].

Jagodinska biblioteka u Litvaniji

Od 15. do 20. u Klaipedi, litvanskim gradu na obali Baltičkog mora, biće održan susret biblioteka istočne i centralne Evrope pod nazivom „Bibloteka kao centar lokalne zajednice“. Na tom skupu Jugoslaviju predstavlja Narodna biblioteka u Jagodini svojim projektom „Načaju, četvrtkom u šest“. Na skupu učestvuju i predstavnici biblioteka iz Bugarske, Hrvatske, Moldavije, Rusije, Slovačke, Slovenije, i zemlje domaćina, Litvanije.