PREDAVANJE O PČELARSTVU

Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ i Udruženje pčelara „Pomoravlje“ bili su organizatori predavanja na temu: „Uzroci stradanja pčelinjih zajednica, bolesti pčela i pčelinjih legala“. Predavač je bio dr Kazimir Matović sa Instituta za veterinu u Kraljevu.
Na predavanju namenjenom pčelarima, u punoj sali Pomoravskog okruga, 25.03.2017. godine osim predstavnika biblioteke, okupljenima se obratio i predsednik pčelarskog udruženja „Pomoravlje“ Saša Miletić, koji je pozdravio skup i prisutnima preneo vesti sa skupštine na kojoj je, kao njihov predstavnik, prisustvovao.
Predavanje je počelo kao svojevrsni vodič kroz oblast bolesti pčela sa posebnim osvrtom na Američku kugu koja napada isključivo pčelinja legla, preko Nozemoze koja napada odrasle pčele do bolesti koja je kod pčelara poznaka kao Varoa koja napada sve jedinke, bez obzira na njihov uzrast.
Posebnu pažnju privukla je priča o upotrebi antibiotika i drugih lekova u pčelinjacima nakon koje je krenula interakcija sa prisutnima koji su imali pitanja za predavača upravo na tu temu, ali i primedbe i sugestije iz neposredne prakse tj. njihovih ličnih iskustava.