img063

Taktika za oficire učevnoga pešačkoga bataljona / napisao M.[Mihail] Dragomirov ; prevela tri srpska oficira

Naslov: Taktika za oficire učevnoga pešačkoga bataljona / napisao M.[Mihail] Dragomirov ; prevela tri srpska oficira

Autor: Dragomirov Mihail Ivanovič

Godina: 1868

COBISS.SR-ID 81819655  

Category: