img001

Srpsko-bugarski ugovor sa gledišta međunarodnog prava : dva članka / od Milete St. Novakovića i Lazara Markovića

Naslov: Srpsko-bugarski ugovor sa gledišta međunarodnog prava : dva članka / od Milete St. Novakovića i Lazara Markovića

Autor: Novaković Mileta St.

Godina: 1913

COBISS.SR-ID 13218055

Category: