img001

Jedna reč o pravnim sredstvima i našoj kasacijonoj vlasti / napisao Đ. R. Pantelijć, I. sekr. m. pravde, član Srp. uč. društva

Naslov: Jedna reč o pravnim sredstvima i našoj kasacijonoj vlasti / napisao Đ. R. Pantelijć, I. sekr. m. pravde, član Srp. uč. društva

Autor: Pantelić Đorđe R.

Godina: 1867

COBISS.SR-ID 141761287

Category: