020129531_001

Dva puta malih naroda jugoistočne Evrope ; Lik maršala Tita : (povodom treće godišnjice Hitlerovog napada na Jugoslaviju) / Edvard Kardelj-Bevc =Josip Vidmar

Naslov: Dva puta malih naroda jugoistočne Evrope ; Lik maršala Tita : (povodom treće godišnjice Hitlerovog napada na Jugoslaviju) / Edvard Kardelj-Bevc =Josip Vidmar

Autor: Kardelj, Edvard -Bevc; Vidmar, Josip

Godina: 1944

COBISS.SR-ID 512065197