img001

Alkohol u balkanskom ratu : predavanje držano na XIV. međunarodnom kongresu protivu alkoholizma držanog u Milanu od 21-28 septembra 1913. godine. / M.[Miloš] Đ. Popović

Naslov:   Alkohol u balkanskom ratu : predavanje držano na XIV. međunarodnom kongresu protivu alkoholizma držanog u Milanu od 21-28 septembra 1913. godine. / M.[Miloš] Đ. Popović

Autor: Popović Miloš

Godina: 1914

COBISS.SR-ID 43392775